Yhteiskuntavastuu

Havi Oy:n liiketoiminta perustuu yrityksen arvojen mukaiseen vastuulliseen toimintaan,
jossa luonnon ja ympäristön kunnioittaminen ovat keskeisellä sijalla.

Ympäristövastuu

Luonnonvarojen säästävä käyttö ja ympäristöasioiden huomioiminen päivittäisessä toiminnassa sekä päätöksenteossa ovat Havi Oy:n ympäristövastuullisuuden perusperiaatteita. Ympäristötyö perustuu elinkaariajatteluun, jonka tavoitteena on vähentää tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana. Merkittävä osa ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu ympäristölainsäädäntöön.

Materiaalien ja valmiiden tuotteiden käsittelyssä tavoitteena on tehokas, ilman tarpeettomia väliportaita toimiva logistinen ketju. Kehitämme logistiikkaamme yhteistyössä tavarantoimittajien ja jakeluportaan kanssa, jotta voisimme vähentää kokonaiskuljetustarvetta. Lisäksi tuotteiden pakkauksissa käytetään pääsääntöisesti kierrätyskelpoisia materiaaleja. Pakkausten kierrätyksestä huolehditaan EU:n pakkausdirektiiviin, jätelain ja valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

Sosiaalinen vastuu

Havi Oy:n vastuullista toimintaa ohjaa yhtiön arvomaailma ja kestävän kehityksen periaatteet. Havi Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja määräyksiä. Sosiaalinen vastuu on huolenpitoa henkilöstöstä. Havi Oy:ssä on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa motivoidaan ja koulutetaan henkilöstöä. Työn ja perhe-elämän tasapainottamiseen kiinnitetään huomioita töiden ja työaikojen järjestelyillä.

Sosiaalinen vastuu on myös myötävaikuttamista yhteiskunnan ja lähiympäristön kehitykseen. Havi Oy haluaa olla hyvä yrityskansalainen. Tämä näkyy muun muassa suhtautumisessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja asiakkaittemme tyytyväisyydestä sekä toimintamme kannattavuudesta mahdollistamme yhteistyösuhteidemme ja liiketoimintamme jatkuvuuden.