Historia

Tänä syksynä 194. juhlavuotta viettävä Havi on Suomen ainoa teollinen kynttilätehdas. Riihimäen kynttilätehtaalla valmistetaan Havi®- ja Tuikku®- tuotemerkkien alla myytäviä kynttilöitä.

Havin juuret Viipurissa

Havia voidaan pitää Suomen ensimmäisenä kemian teollisuuden tuotantolaitoksena, sillä 6.11.1829 kuvernementinsihteeri ja tukkukauppias Anton Alfthan aloitti kynttilöiden tehdastuotannon. Hän perusti kynttilätehtaan omistamaansa Kirjolan kartanoon, Karjalankannaksen Johanneksen pitäjään. Aikaisemmin Suomessa kynttilöitä oli tehty ainoastaan kotitarpeisiksi.

Aluksi kynttilöitä valmistettiin hyvin vaatimattomia määriä, mutta kun tehdasta laajennettiin 10 vuotta sen perustamisen jälkeen vuonna 1839, lisättiin henkilökuntaa 20:llä. Alfthan perusti kauppaliikkeen ja olutpanimon Viipuriin ja siirsi Kirjolaan rakentamansa tehdaslaitokset kaupungin välittömään läheisyyteen, Havin kaupunginosaan, mistä Oy Havi Ab on saanut nimensäkin.

Näihin samoihin aikoihin kynttilävalmistukseen tuli steariini, jota alettiin käyttää raaka-aineena talin ohella. Pian steariinikynttilöistä tuli menestyvä myyntiartikkeli. Tärkeimmät markkinointialueet olivat Länsi- ja Pohjois-Suomi. Vuonna 1850 ryhdyttiin harjoittamaan vientiä.

Suhdanteiden vaihtelua

Taloudelliset suhdanteet huononivat Suomessa ja vuonna 1863 Havi joutui talousvaikeuksiin. Konkurssipesä piti tehtaan toiminnassa aina vuoteen 1866, jolloin viipurilainen kauppahuone Hackman & Co osti Alfthanin tehtaat. Niiden hoitamista varten perustettiin Havin Osakeyhtiö. Kauppaan kuuluivat kynttilä- ja saippuatehtaat sekä Pantsarlahden olutpanimo.

1870-luvulla suhdanteet kynttilämarkkinoilla muuttuivat epäedullisiksi ja tehtaan toiminnassa saippuan valmistus tuli etusijalle. 1900-luvun alku merkitsi kuitenkin yhtiön toiminnan vakaantumista ja monipuolistumista. Tuotantoa laajennettiin teknokemialliselle ja kosmeettiselle alalle.

Muutto Viipurista Riihimäelle

Kun talvisota alkoi, Havin Oy joutui evakuoimaan laitoksensa Viipurista Riihimäelle. Havi oli 1928 ostanut teknokemiallisia tuotteita valmistaneen Oy Teka Ab:n osake-enemmistön, joten oli luonnollista sijoittaa tehdas tytäryhtiön tiloihin. Vuonna 1940 kynttilöiden ja saippuan valmistus aloitettiin uudelleen, vaikkakin sota- ja pula-aika toivat mukanaan lukuisia vaikeuksia.

Olojen parannuttua 1950-luvun alkupuolella teknokemian teollisuuden kehitys oli erittäin nopeaa. Havin tuotanto kasvoi voimakkaasti. Pääpaino oli saippuan ja pesuaineiden valmistuksessa. Myös kynttilätuotanto kasvoi, kun kynttilöiden käyttötavoissa tapahtui muutos; enää niitä ei liitetty vain jouluun, vaan niistä tuli tunnelmanluojia kaikkina vuodenaikoina.

Uusi tehdas

1970-lukua lähestyttäessä Havin tuotantokapasiteetti ei enää riittänyt tyydyttämään kasvavaa kysyntää, joten Riihimäelle aloitettiin uuden tehtaan rakentaminen. Havin teknokemia myytiin saksalaiselle Henkelille vuonna 1997.

Kynttilätoiminnot siirtyivät vuonna 1996 Hackman Designor Oy Ab:lle, joka myi ne elokuussa 1998 ruotsalaiselle Dunille. Suomen Kerta Oy osti Havin kynttilätehtaan Dunilta vuonna 2004 takaisin suomalaiseen omistukseen. Suomen Kerta Oy on suomalainen perheyritys sekä omistuspohjansa että tuotantolaitostensa sijainnin suhteen. Suomen Kerta Oy vaihtoi nimekseen Havi Oy 1.1.2020.